Úkoly - Taneční obor

Domácí úkol z lidového tance pro všechny ročníky.

Najdi libovolný taneční prvek, který znáš z vyučovacích hodin lidového tance. Vytvoř si alespoň minimální prostor pro nácvik tohoto prvku a snaž se v něm zdokonalit. Dávej pozor na hudební rytmus a dané tempo. Nácvik prováděj soustředěně a v klidu. Rychle neznamená dobře! Pevně věřím v další dobrý úspěch vašeho tanečního pohybu.

MgA. Petr Muric
taneční pedagogDomácí úkol z klasického tance pro všechny ročníky

Technika klasického tance vyžaduje naprosto precizní provedení. V rámci zadaného cvičení není možné uplatňovat vlastní úpravy nebo inovace. Je dobré cvik provádět v klidu a soustředěně. Tím si relativně brzy osvojíme počáteční podobu této techniky. Pro balet je důležitá tzv. motorická, neboli pohybová paměť, která vyžaduje časté opakování jednotlivých cviků. Zde obzvlášť platí pořekadlo: „Méně znamená více“.
Po dosažení alespoň základní znalosti techniky klasického tance můžeme začít s choreografií baletu. Zde již naplno rozvíjíme charakter a osobnost tanečnice.
Klasický tanec může splnit vytoužené sny začínajících tanečnic, ale též zároveň posiluje sebezapření a rozvíjí disciplínu. 


Domácí úkol pro všechny ročníky 

Vytvoř si volný prostor kolem sebe. Chyť se židle, skříně nebo zárubně u dveří a můžeš si zacvičit klasický trénink. Vhodnější podlaha jsou parkety nebo linoleum než koberec. Je lépe cvičit na boso. Piškoty jsou vhodnější na baletizol. Cvič postupně podle pořadových čísel. Dobře poslouchej klavírní doprovod. Dodržuj správný rytmus a tempo. Nezapomeň na správné základní postavení před každým cvikem, které máš krásně znázorněné ve všech ukázkách. Každý cvik má svoji obtížnost, ale pamatuj, že nejdůležitější je začátek a konec celého cviku.
Pevně věřím ve váš další taneční a estetický rozvoj. Držím vám palečky!

MgA. Petr Muric
taneční pedagog