Úkoly z HN – 3.ročník

Od  22.3. probíhají hodiny Hudební nauky on-line. Při hodině se zaměříme na opakování stupnic dur i moll s křížky. Na obraty tónického kvintakordu a intervaly.

Nová látka je Předznamenání durových stupnic s bé, na straně 44.