Úkoly z HN – 4.ročník

Od 22. 3. probíhá výuka Hudební nauky on-line.

V tomto týdnu si vysvětlíme enharmonickou záměnu, str. 24 a 30.

Opakujeme durové a mollové kvintakordy a jejich obraty a vysvětlíme si, jak správně upravit stupnici moll harmonickou a melodickou, s větším počtem křížků. Strana 31.