Úkoly z HN – 5.ročník

Od 22.3. probíhá výuka Hudební nauky on-line.

V hodině si vysvětlíme látku, kterou jsme distančně vynechali.

Opravíme, čemu žáci nerozuměli. Především intervaly čisté, velké a malé.

Vysvětlíme si, co je malá a velká písňová forma.