Úkoly pro žáky Přípravného studia

I když už se můžeme v tomto týdnu scházet na hodinách on-line, pro ty,  kteří toho nemohou využít nebo si to chtějí zopakovat, ještě píši, co probíráme. V Notovníčku pokračujeme v opakování délky not. Pracujeme na straně 64 a 65 a pak pokračujeme dál.

Na straně 66 máme básničku o nové notě, kterou je nota osminová. Je tam i napsaná s praporkem. Ten praporek je na nožičce proto, abychom ji odlišili od noty čtvrťové, která je na jednu dobu. Osminová nota dělá dětem někdy potíže.

Abychom si uměli délku noty osminové představit, tleskáme nejdříve noty čtvrťové, na jednu dobu a k tomu počítáme pr-vá, dru-há, tře-tí, čvr-tá. Na každou dobu tleskneme jednou a ruce necháme na celé slovo sepjaté. To opakujeme několikrát. Když máme vytleskat rytmus not osminových, které jsou dlouhé pouze na půl doby, pro děti na půlku slova, počítáme stejně, ale tleskáme na slabiky. Opět pr-vá, dru-há, ….a tleskneme na každou slabiku. To zase opakujeme několikrát. Pak zkoušíme, kolik not osminových poskočí na jednu dobu. Řekneme pr-vá. Kolik not poskočilo, když jsme slovo rozdělili na slabiky? 2. Tedy jedna nota osminová je na polovinu slova. Na polovinu jedné doby. Dále zkoušíme, kolik not osminových poskočí na 2 doby, kolik na 3, kolik na 4. Děti zjistí, že na 4 doby tlesknou na slabiky 8x. Proto se té notě říká osminová, protože je tak malým dílkem z noty celé, která je na 4 doby, že se do ní vejde 8x. Pak střídáme tleskání na noty čtvrťové a zase zkusíme tleskat na osminy. Když si chceme udělat úkol ještě těžší, zkouší děti střídavě vytleskávat různě dlouhé noty.

Můžeme to doplnit i tělocvikem. Už jsme cvičily noty celé. Ty na 4 doby leží.

Noty půlové, ty se zase obracejí na dvě doby. Na pr-vá, dru-, há leží děti na zádech, na tře-tí, čtvr-tá se rychle překulí na bříško.

Noty čtvrťové cvičíme na židli. Na každou dobu děti střídají sed a zdvih.

Nota osminová utíká. Na každou slabiku se nohy vymění. Toto doporučuji raději cvičit venku.

Děti si mohou zkusit notu osminovou i do Notovníčku zapsat. Myslím, že zápis s praporkem pro ně bude ještě náročný. Tak mohou udělat praporek jako šikmou čárku. Na další straně 68 a 69 ji mají ještě s trámcem. Nota osminová se dá zapsat buď s praporkem, když je sama, nebo s trámcem, když je not osminových víc vedle sebe. Tak přeji hodně zdaru. Příští týden se s notami osminovými a s délkou not vůbec, budeme ještě potýkat znovu. Těším se i na setkání on-line.