Úkoly z HN – 3.ročník

Minulý týden jsme opakovali stupnice dur i moll s křížky.

Žáci, kteří se do hodiny nepřihlásili, zopakují si tuto látku v sešitě na straně 6, 14 a 16.

K tomu jsme si znovu připomněli hlavní stupně ve stupnici ze str. 8 a opakovali jsme obraty T5 a také intervaly. Vše máte v sešitě, a pokud jste to zapomněli, musíte si to tam znovu vyhledat a zopakovat. Stupnice a akordy jsou nejdůležitější látka, kterou musíme umět!!!!!

Dnes si zopakujeme základní intervaly čisté a velké a stupnice durové s béčky.

Intervaly jste se již měli naučit, a kdo to neudělal a do hodiny se nepřihlásí ani dnes, tak si to musí znovu přečíst na straně 40 a doplnit si cvičení na straně 41 a 42.

K tomu si opět připomeneme T5 v dur a moll cv. 68 na straně 42.

A nová látka dnes Předznamenání durových stupnic s béčky! Str. 44

Nejdříve si zopakujte, jak jdou béčka za sebou, napište je správně a pak se stupnice učte.

Podobně jako durové a mollové stupnice s křížky, učím děti rovnou všechny stupnice, ne jen do 4 křížků a béček.

Tedy napište si do sešitu pod stupnici As dur ve sloupečku, ještě Des, Ges a Ces. A naučte se říkat:

Cé, eF, – Bé, Es, As, Des, Ges, Ces . Zjistíte, že je to velmi jednoduché. Durové stupnice s béčky se pamatují moc dobře. Stačí si zapamatovat začátek Cé, eF a pak jmenujeme béčka až do ces a je to!

Na straně 44 si také doplňte stupnici F dur a B dur ve cvičení 73.

Pozorně si přečtěte zadání. Co vše máte ve stupnici vyznačit?

Na straně 46 ve cv. 76 si ještě zopakujte, jestli si pamatujete kolik béček která stupnice má a doplňte stupnici Es dur a As dur. Nezapomeňte vždy napsat správně předznamenání!

Nakonec si všechny stupnice z vypracovaných úkolů podle vašeho zápisu přečtěte.