Úkoly z HN – 5.ročník

Minule jsme opakovali enharmonickou záměnu. Na straně 43 se pokuste doplnit Enharmonicky záměnné stupnice.

Na stejné straně si vysvětlíme, které jsou kvintakordy hlavní a které vedlejší.

Na straně 44 máme opět slovníček k označení přednesu. To si dnes doplníme, kdo se do hodiny nepřihlásí, musí si to vyhledat sám.

Také si řekneme něco o drobných instrumentálních skladbách. Myslím, že některé z nich jste už hrály. Přečtěte si o nich.

Dole na str. 44 si doplň jednoduchý úkol.

Několik ukázek pro ro 5. ročník. Ostatní si zkuste vyhledat. 

arabeska
https://www.youtube.com/…u1c
bagatela
https://www.youtube.com/…aJc
balada
https://www.youtube.com/…Y6M
barkarola
https://www.youtube.com/…zKQ