Úkoly pro žáky Přípravného studia

Opakujeme si znovu notu osminovou, kterou jsme se naučili minulý týden.

Kolik not osminových poskočí na jednu, dvě, tři, a čtyři doby? Musíme počítat pr-vá, dru- há, tře-tí, čtvr-tá!

Až si to hezky zopakujete, vrátíme se na stranu 64, kde v pirátově truhlici máme různé takty. Zopakujeme si kolik dob má takt 2/4, 3/4 a 4/4.

Nezapomeňte, že číslo nahoře nám říká, na kolik dob budeme počítat. Kolik a jak dlouhých not se do těchto taktů vejde?

Na straně 65 si pak do pirátova pokladu doplňte do talířů a pohárů noty tak, aby dohromady daly správný počet dob v uvedených taktech.

Nejdříve si to vyzkoušejte tak, že si délku not vytleskáte a pak tam teprve správně noty zapište. Musíte k tomu umět dobře sčítat do 4. Ale to již určitě umíte. Můžete vymyslet i více možností. Třeba do 4/4 taktu mohu napsat 4 noty čtvrťové, ale také 2 půlové, nebo 1 celou. Můžeme ale také vymýšlet ještě náročnější možnosti. Třeba 1 tříčtvrťovou a jednu čtvrťovou. A také třeba i 8 not osminových. A to můžeme ještě různě kombinovat. K tomu ale musíme znát, jak jsou noty dlouhé a jak je správně zapsat. Tak to zkuste a nezapomeňte správně počítat a vytleskávat délku not!