Úkoly pro žáky Přípravného studia

Budeme opakovat délku noty osminové a pomlky osminové. Nota i pomlka osminová je dlouhá na půl doby.

Na straně 70 si zkusíme vytleskat rytmus. Počítáme na 2 doby PR-VÁ, DRU-HÁ.

Na slabiku PR tleskneme, na slabiku HÁ dáme ruce od sebe. Na slabiku DRU tleskneme, na slabiku HÁ zase dáme ruce od sebe. To zopakujeme několikrát a díváme se na zápis na straně 70 dole.

Na straně 71 si nejdřív prohlédneme noty v mráčcích. V některých je zápis stejný jako na straně 70, ale v některých je to jinak. Tři noty osminové a jedna pomlka osminová. Jak budeme počítat a tleskat? Počítáme zase prvá, druhá! Na každou notu tleskneme a na pomlku dáme ruce od sebe. Jak to bude? Zase zkusíme tleskat rytmus několikrát.

Na straně 72 v hrncích máme 3 nové noty. Ve 2. mezeře notové osnovy je umístěna nota a1. Na 3. lince je nota h1 a ve 3. mezeře je nota c2. Několikrát si noty prohlédneme a říkáme kde jsou noty umístěny. Pak si zase dáváme hádanky. Jak se jmenuje nota, která leží ve 2. mezeře? Jak nota , která leží na 3. lince? Jak se jmenuje nota, která leží ve 3. mezeře? Jak dlouhé jsou noty v hrncích?

Podle čeho poznáš jak je nota dlouhá? Noty mají prázdnou hlavičku a nemají nožičku. Jsou dlouhé na 4 doby. Jak ještě jinak umíme pojmenovat notu na 4 doby? Je to nota celá.

Na straně 73 si nejdříve připomeneme co to je, když vidíme vedle houslového klíče 4/4 ?

To znamená, že budeme počítat do 4 a říkáme, že je to takt čtyřčtvrťový. To už jsme se učili.

V prvním taktu jsou 4 noty, které mají plnou hlavičku a nožičku. Jak jsou tyto noty dlouhé?

Pak čteme noty podle toho, kde jsou umístěny v notové osnově. Tedy ve 2. mezeře leží která nota?

Jak se jmenuje nota na 3. lince a jak nota ve 3. mezeře. Do 2. taktu noty správně napíšeme. Podobně pracujeme v taktu 3. a 4.

Ve spodní notové osnově na straně 73 hledáme noty, které jsou správně napsané. Tam, kde je to správně, notu zakroužkujeme.

Nakonec si celé cvičení vytleskáme. Noty jsou v taktu ¾ .Počítáme tedy do 3. Počítáme

PR-VÁ, DRU-HÁ, TŘE-TÍ, ale pozor, nejsou tam noty osminové! Budeme to umět? Jak budeme tleskat v 1. taktu? Kde jsou 3 noty a každá na jednu dobu? Jak ve druhém, kde je jedna nota na 2 doby a jedna na 1 dobu? Jak to bude ve 3. taktu, kde jsou zase 3 noty čtvrťové? A jak v posledním taktu, kde máme jednu notu čtvrťovou a 2 pomlky čtvrťové?