Úkoly z HN – 3.ročník

Stále si opakujeme předznamenání stupnic dur a moll s křížky a ještě dur s béčky!

Na straně 46 doplníme cvičení 76.

Nejdřív doplňte počet béček k jednotlivým stupnicím.

A pak do vytištěné stupnice Es dur doplníme vše podle zadání.

Do volné notové osnovy doplňte stupnici As dur. Pozorně si zase přečtěte, co máte doplnit.

Ještě si na straně 45 ve cv. 75 vysvětlíme, jak budeme počítat ve 3/8 taktu.

Ve 3/8 je nota osminová základní rytmickou jednotkou a tak je na jednu dobu, ne na půl doby! Pokud by tam byly 3 noty osminové, tak klidně můžeme počítat raz, dva , tři. To můžeme jen v 1. a 2. notové osnově. Ve třetí a čtvrté osnově jsou noty šestnáctinové a musíme počítat pr-vá, dru-há, tře-tí. Kdyby to byl takt ¾, museli bychom počítat pr-vá do-ba, dru-há do-ba, tře-tí do-ba. To v taktu 3/8 ne, protože osminová nota je v něm na jednu dobu a šestnáctinová na půl doby.

Tak si rytmická cvičení vytleskejte a nezapomeňte, že je v nich i ligatura. To je ten oblouček, který nám spojí 2 noty stejné výšky a to znamená, že 2. nota se nehraje, ale 1. se prodlouží o délku noty 2.

Jako kdyby ta 1. nota tu následující snědla a byla o ní tlustší, tedy delší.

Na straně 45 máte ještě dole do volných linek doplnit vlastní cvičení ve 3/8 taktu. Tak zkuste, opět podle zadání, úkol udělat.