Úkoly z HN – 4.ročník

Na straně 38 opakujeme durové stupnice s béčky.

Pokud nemáte doplněná cvičení na této straně, doplňte je.

Na straně 39 ve cvičení 58 si doplníme tóninu T5 a doplníme také obraty T5.

Ve cvičení 59 na stejné straně si nejdříve doplníme názvy intervalů.

Pak zakroužkujeme intervaly, které jsou správně a dole doplňte předepsané intervaly od tónu f1.

Na straně 46 máme novou látku. Budeme pracovat opět s intervaly a naučíme se, že když v intervalu velkém snížíme vrchní tón o půl tónu, nebo zvýšíme-li spodní tón o půltón, vznikne interval malý.

Z čistých intervalů malý interval vytvořit nelze.