Úkoly z HN – 5.ročník

Minulý týden jsme pracovali na straně 42 a doplnili jsme jména stupnic moll a dur se stejným počtem křížků a béček.

Také jsme si vysvětlili, které jsou hlavní a vedlejší kvintakordy ve stupnicích.

Na stejné straně jsme doplnili hlavní kvintakordy v G dur, D dur, A dur a F dur

Na straně 43 jsme doplnili stupnice, které jsou enharmonicky záměnné.

Tento týden ještě některá cvičení na straně 43 dokončíme.

Budeme dělat cvičení sluchová a rytmická na straně 45.