Úkoly pro žáky Přípravného studia

Opakujeme noty od c1 do c2.

Pracujeme na straně 74.

Děti spojí správně jméno noty v oválku s notou v notové osnově.

Při tom si opakují, kde noty leží. Zda volně pod notovou osnovou, nebo na pomocné lince?

Na které lince , nebo ve které mezeře leží noty v notové osnově ? A jak se jmenují ?

Jak jsou dlouhé noty, které mají prázdnou hlavičku a mají nožičku?

Jak říkají muzikanti takové notě?

Na straně 75 doplní děti dráčkovi do ocasu všechna jména not od c1 do c2.

Dole přečtou noty několikrát za sebou a pak obráceně. Od c2 pozpátku.

Stranu 76 jsme zatím vynechali, ale připomněli jsme si noty osminové na straně 77 v rytmickém cvičení dole.

Do kolika budeme počítat? Jak přečteme označení taktu, když je tam napsáno 2/4?

Jak se jmenuje pomlka, která je namalovaná na buchtě, kterou se zrovna chystá Honza sníst?

A jak je ta pomlka dlouhá?

V ostatních buchtách jsou také pomlky. Víš jaké? A na kolik jsou dob?

Jak je dlouhá pomlka, která visí na lince? A jak jí říkáme?

Jak je dlouhá pomlka, která na lince leží? A jak jí říkáme?

Jak je dlouhá pomlka, která letí přes notovou osnovu jako malý netopýr? A jak říkáme té?

Rytmický zápis říkanky Honza má buchty rád.

Nejdříve si děti řeknou, které noty jsou v 1. 2. 3. a 4. taktu.

Pak si rytmus vytleskají podle básničky. Když umí správně tleskat rytmus podle slov, zkusíme, nakonec počítáme, jako velcí muzikanti. Pr-vá, dru- há a rytmus správně tleskáme podle notového zápisu. Pozor! Jedna nota osminová je na půl doby! Tedy na 1. dobu tleskneme 2x a na 2. dobu v 1. taktu jen jednou a ruce necháme spojené, protože na druhou dobu je jedna nota čtvrťová.

A jak to bude ve 3. a ve 4. taktu?