Úkoly z HN – 5.ročník

Kdo nebyl přihlášen do hodiny on line, musí si doplnit slovníček na straně 44

Označení přednesu!

V hodině jsme se dále zabývali drobnými instrumentálními skladbami na stejné straně.

Na straně 45 jsme doplnili prohozené takty v písničce Černé oči.

Na straně 46 si doplňte všechny úkoly.

Přečtěte si pozorně na straně 47 kapitolu Hudba v období romantismu