Talentové zkoušky – hudební obor 2021/22

Talentové zkoušky do hudebního oboru 2021/22
 
proběhnou v přízemí hlavní budovy ZUŠ             

v pondělí 17.5. od 16.00 do 18.00 hodin        
a ve čtvrtek 20.5. od 15.00 do 18.00 hodin.  


Hlásit se mohou děti, které v září 2021 nastupují do 1. třídy ZŠ. Výjimečně ( dle kapacitních možností ) se ke zkoušce mohou přihlásit i děti starší. Na ně jsou kladeny větší nároky.   

Požadavky k talentové zkoušce:

– Zazpívat písničku (nejlépe lidovou) bez doprovodu, v hlasové poloze dítěte.
– Zopakovat předehraný nebo zazpívaný tón.Zopakovat jednoduchý melodický motiv.
– Zatleskat jednoduchý rytmus.  

Podmínky pro přijetí:
        
Splnění kritérií pro přijímání dětí do přípravného ročníku I.stupně  základního studia.  


Ke zkoušce můžete dítě přihlásit co nejdříve e-mailem pavlikova@zusroztoky.cz nebo písemně na adresu školy (zanechte své telefonní číslo). Termín si s Vámi dohodne paní učitelka Pavlíková telefonicky po 1.5.2021.


Seznam dětí přijatých do přípravného studia pro školní rok 2021/22 bude zveřejněn na našich stránkách ke konci června.