Přípravný sborový zpěv

Tentokrát se naučíme písničku Míč. To není písnička lidová. My víme kdo ji napsal. Byl to hudební skladatel Stanislav Chudoba a napsal pro děti písniček víc. My jsme v září zpívali písničku

Do které jdeš třídy.

Míč noty: