Úkoly pro žáky Přípravného studia

Na straně 76 napíšeme noty do 1. notové osnovy od c1 do c2 . Napíšeme je jako noty celé. Tedy s prázdnou hlavou bez nožičky. Pak zakroužkujeme noty, které jsou na linkách. Které jsou to noty?

Přečti je.

Ve spodní notové osnově na straně 76 nejdříve noty několikrát přečteme a řekneme si jak jsou dlouhé.

Vzor: první je nota g1 půlová a je dlouhá na 2 doby.

Zakroužkujeme noty jak je uvedeno.

Na straně 78 se seznámíme s notami z oktávy dvoučárkované.

Prohlédneme si noty a říkáme kde leží.

c2 ve 3. mezeře

d2 na 4. lince

e2 ve 4. mezeře

f2 na 5. lince

g2 volně nad notovou osnovou