Úkoly z HN – 4.ročník

S pondělní skupinou jsme opakovali intervaly čisté, velké a malé na str. 50 a doplnily všechna cvičení.

Dále jsme na straně 47 opakovali zápis not v oktávě 3 čárkované a zdvojené křížky a bé.

Jakou posuvku máme pro dvojitý křížek? Je to x. Dvojité bé samostatnou posuvku nemá.

Musíme napsat 2 bé.

Vysvětli jsme si co je transpozice. Je to posun , nebo přesun jedné melodie o nějaký interval výš, nebo níž.  Ve cvičení 66 na straně 47 transponujte písničku Voděnka studená z tóniny A dur do tóniny D dur.  Všechny noty musíme přepsat o č.4  výš.