Přijatí žáci hudebního oboru pro školní rok 2021/22

Pro školní rok 2021/22 jsou do hudebního oboru ZUŠ Roztoky přijati žáci, vedení pod těmito čísly :

1                                                             16                                                          29         

3                                                             19                                                          30

4                                                             20                                                          31

5                                                             21                                                          36

6                                                             22                                                          37

11                                                          25                                                          38

12                                                          26                                                          39

13                                                          27                                                          40

15

————————————————————————————————————–

Uvolní-li se nějaké místo místo, budou přijaty děti pod čarou v tomto pořadí: 7, 10, 8, 9, 32

Schůzka rodičů nově přijatých žáků bude 2.9.2021 v 17.30 hodin v tanečním sále ZUŠ (Jungmannova 1020).

Pozor! Výuka Přípravné hudební nauky bude ve školním roce 2021/22 probíhat ve dvou skupinách  – v pondělí nebo ve středu ve 14.35 ve vyučovacích hodinách, do kterých děti rozdělíme na schůzce. K Přípravné hudební nauce mohou děti od září chodit také do Přípravného sborového zpěvu, který na hodinu teorie navazuje. Na zpěv stačí dítě přihlásit také až 2.9. na schůzce s paní učitelkou Švarcovou.