Informace k prezenční výuce od 1.9.2021

INFORMACE PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE K PREZENČNÍ VÝUCE OD 1. 9. 2021.

Vážení rodiče, prezenční výuka od 1. září bude probíhat víceméně ve stejném režimu jako v červnu minulého školního roku.

  • Žáci, kteří jsou otestováni, očkováni (14 dnů po plně dokončeném očkování) a prodělali onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), musí mít nasazenou roušku či respirátor pouze při vstupu do budov školy a ve společných prostorech, při vlastní výuce mohou roušku odložit.
  • Netestovaní žáci, by měli po celou dobu výuky používat ochranu dýchacích cest dle aktuálního nařízení vlády (roušky, respirátory). Při vstupu do budov školy a ve společných prostorech musí mít nasazenou roušku či respirátor.
  • Po příchodu do ZUŠ provede žák dezinfekci rukou a následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole.
  • Vstup zákonným zástupcům i jiným externím osobám do všech budov školy bude omezen na nezbytně nutnou dobu pouze v respirátoru.
  • Přístup do školy není povolen žákům s pozitivním výsledkem testu na onemocnění covid-19 a žákům se zjevnými příznaky respiračního onemocnění.

V Roztokách 31.8.2021

                                                                                                         MgA. Bohumír Šlégl

                                                                                                         Ředitel ZUŠ