Seznam přijatých dětí do hudebního oboru ZUŠ pro školní rok 2023/24

Do přípravného ročníku hudebního oboru pro školní rok 2022/23 byli přijati žáci vedení pod těmito čísly:

***

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 26, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 40, 42, 43, 1206

———————————————————————

1, 21, 22, 23, 25, 27

***

Děti pod čarou budou do ZUŠ zařazeny v září – pouze v případě, že se nám místa uvolní.