Doporučení města Roztoky


 

Doporučení města Roztoky v souvislosti se šířícím se výskytem koronaviru:  

 

V zájmu bezpečnosti všech doporučujeme rodičům žáků, kteří se vracejí z rizikových oblastí z lyžařských zájezdů i jiných cest, aby informovali o této skutečnosti vedení školy, kontaktovali krajskou hygienickou stanici a řídili se jejími pokyny. 

 

Dbejte na důsledné dodržování základních hygienických návyků a osobní hygieny - časté a důkladné mytí rukou, používání kapesníků a kýchání a kašlání do rukávu  


Dokud to nenařídí hygienická stanice, není důvod přerušovat či omezovat provoz Základní školy Zdenky Braunerové, mateřských škol a základní umělecké školy. 

 

V souvislosti s aktuální situací výskytu koronaviru v ČR Ministerstvo zdravotnictví prosí všechny občany, kteří se nyní vrací z oblastí Čína, Hong Kong, Irán, Itálie (regiony Emilia-Romagna, Lombardie, Piemont, Benátsko), Japonsko, Singapur, Jižní Korea, aby po příjezdu zůstali doma a TELEFONICKY kontaktovali svého lékaře nebo hygienickou stanici  a poradili se. Epidemiolog příslušné hygienické stanice pak rozhodne o dalším postupu.

 Žádáme proto rodiče, aby pro posouzení, zda se výše uvedená výzva jejich konkrétního případu týká, kontaktovali Krajskou hygienickou stanici Středočeského kraje se sídlem v Praze (protiepidemické oddělení) a zvážili možná rizika. Pro dotazy je u krajské hygienické stanice zřízena poradenská infolinka na telefonním čísle 771 137 070, která je v provozu od 9:00 – 19:00 hod. Další telefonní linka 736 521 357 funguje od 7:00 – 9:00 a od 19:00 do 22:00 hod.