Úkoly pro PHV a HN

 

Milí žáci.

Připravili jsme pro vás pár otázek k procvičení z PHV a HN.

 

Každý týden vám nějaké drobné úkoly přidáme, tak sledujte stránky ZUŠ.   

 

Úkoly pro PHV

 

1.     Stupnici od c1 do c2 a to vzestupně i sestupně .

2.     S pomocí ruky si opakujte , kde jednotlivé noty leží. Zda v mezeře nebo na lince .

3.     Co musíte udělat, když chcete napsat notu c1 ?

4.     Jak říkáme notě na čtyři doby, na tři doby,  na 2 doby, na 1 dobu a notě na půlku doby ?

5.     Namalujte si, s pomocí pravítka, notovou osnovu.  Kolik musí mít linek   a kolik mezer ?

6.     Jak napíšeme notu celou, půlovou, čtvrťovou a osminovou ? A jak notu na tři doby ?

7.     Můžete dělat doma rytmická cvičení na různě dlouhé noty. 

·        Sedáme a vstáváme na čtyři doby jako nota celá.

·        Děláme dlouhé kroky na dvě doby jako nota půlová. (Ale nepadat !!!)

·        Také můžete pochodovat jako noty čtvrťové a počítat raz dva  a nebo prvá druhá. To je ale těžší. Každý krok 1 doba !

·        A můžete venku utíkat jako osminové noty a k tomu počítat pr-vá,  dru-há, tře-tí, čtvr-tá.

8.     Kolik osminových not poskočí , zatím co jedna nota celá leží?

Kolik osminových not poskočí na jednu dobu , na dvě doby , na tři doby ?

 

1.ročník

 

1.     Procvič si čtení not (například u svého nástroje si přečti jeden řádek not ze skladby, kterou máš cvičit).

2.     Stupnice je řada osmi tónů jdoucích za sebou. Durová stupnice se skládá z celých tónů a půltónů. Půltóny máme mezi 3-4 a 7-8 tónem .

3.     Půltón je nejmenší vzdálenost mezi dvěma tóny. Celý tón se skládá ze dvou půltónů.

4.     Pamatuješ si, jaké známe posuvky? Uměl bys je vyjmenovat? (křížky, béčka)

 

 

2.ročník

 

1.     Durová stupnice se skládá z celých tónů a půltónů. Půltóny máme mezi  3-4 a 7-8 tónem.

·        Zopakuj si předznamenání  durových stupnic s křížky a s bé.

2.     Interval je výšková vzdálenost mezi dvěma tóny. Umíš je vyjmenovat (čistá prima, velká sekunda……)?

3.     Procvič si tempová označení, která nám udávají jak rychle máme hrát:

·        Adagio – pomalu                            Moderato – středně rychle

·        Andante – krokem                         Allegro – rychle 


 

3. ročník

 

1.     Opakujte si všechny stupnice dur i moll s křížky . V sešitě str.6 a 16

2.     Co jsou hlavní stupně ve stupnici . Str. 8

3.     Které stupně ze stupnice tvoří  T5. Str. 10

4.     Zopakujte si  kapitolu  B. Smetana, na str.26  a poslechněte si některou z jeho polek, nebo koncertní etudu  Na břehu mořském.

5.     Přečtěte si znovu o A. Dvořákovi na str. 28 . Z jeho díla si poslechněte  IX. symfonii Z Nového světa nebo některý z jeho Slovanských tanců

 

 

4. ročník

 

1.     Opakujte si stupnice dur i moll s křížky a bé . Kdo zapomněl, je to str. 4, 17, 38 a 52.

2.     Napište T5 a jeho obraty ze stupnice E dur a Es dur a ze stupnic fis moll a g moll.

3.     Napište stupnici gis moll harmonickou a melodickou . Pak ji opravte podle strany 31 .

 

5.ročník

 

1.     Přečtěte si na straně 47 kapitolu o hudbě v období romantismu .

2.     Na straně 48 a 49 máte uvedeny některé skladatele z období romantismu. Přečtěte si o nich a poslechněte si některé  z  uvedených skladeb.

3.     Vypracujte otázky uvedené na straně 49 v pravém sloupci .

 

Všichni učitelé ze ZUŠ vám a všem vašim blízkým přejí hodně zdraví a těší se, až se budou moci s vámi zase osobně setkávat a věnovat se Vám.