Rozvrh hudebních nauk a sborového zpěvu pro školní rok 2020/21

 

Hudební nauky paní učitelky Rozsypalové:

středa

13.30 - 14.15    -    1. ročník  A

14.30 - 15.15    -    2. ročník  A

15.30 - 16.15    -    2. ročník  B

16.30 - 17.15    -    1. ročník  B

 

Hudební nauky paní učitelky Pavlíkové:

pondělí

14.30 - 15.15    -    3. ročník  A

15.30 - 16.15    -    4. ročník  A

16.30 - 17.15    -    5. ročník

 

úterý

15.40 - 16.25    -    Přípravné studium  A

 

středa

14.30 - 15.15   -   Přípravné studium  B

 

čtvrtek

14.30 - 15.15    -    3. ročník  B

16.30 - 17.15    -    4. ročník  B

 

Děti se v prvním týdnu v září napíší u paní učitelky do skupin podle svých časových možností.

Výuka začíná v pondělí  7.9.2020

Předmět Hudební nauka je pro žáky ZUŠ do 5. ročníku povinný!

 

Sborový zpěv

úterý

14.50 - 15.35   -   Přípravné studium  A

 

středa

13.40 - 14.25  -    Přípravné studium  B

15.30 - 16.15   -   mladší žáci    1. a 2. ročník  

  

čtvrtek

15.30 - 16.15    -    starší žáci      3. a vyšší  ročník

 

Do sborového zpěvu mohou chodit všichni žáci ZUŠ z oboru hudebního. Nové rádi uvítáme.
Žáci se mohou hlásit v zápisovém týdnu u p.uč.Pavlíkové.