Historie Základní umělecké školy v Roztokách
září 1950- vznikla v Roztokách pobočka libčické hudební školy (Městský hudební ústav v Libčicích n/Vlt.)
- houslová a klavírní třída
1961- škola osamostatněna – Lidová škola umění (LŠU)
1962-63- reorganizace – tři oblasti okresu – oblast severní má hlavní školu v Nebušicích
- pobočka Roztoky
1963-64- vzniká akordeonová třída
1964-65- vytvořena třída dechových nástrojů
1976-77- oddělení zpěvu a hlasové výchovy
1989- vzniklo literárně-dramatické oddělení
1990- změna názvu na Základní umělecká škola (ZUŠ)
1991- vytvoření violoncellové třídy
1993-94- zrušeno literárně-dramatické oddělení
1994-95- založeno taneční oddělení
1996-97- začala výuka kytary
2003- škola získává právní subjektivitu
2004-05

- znovuvytvořeno literárně-dramatické oddělení

2008- zahájena výuka elektrické kytary

Ředitelé

1951-60- L. Dvořák, M. Hejzlar, K. Zborník, J. Sedláková, J. Aubrechtová
1961- J. Benáčan – ředitel LŠU okresu Praha-západ
- vedením pobočky v Roztokách pověřená Helena Daňková
1962- oblastní ředitelka Růžena Vejskalová
- pobočku vede ředitelka Helena Daňková
1962- pro onemocnění Heleny Daňkové pověřena vedením školy Ludmila Zaorálková
1984- ředitelka Hana Šulcová
2004- ředitel MgA. Bohumír Šlégl

Budovy školy

1950-58- škola funguje v provizorních místech – základní škola, školní jídelna, družina, podnik Komunální služby nám. 5.května
1975-76- došlo k demolici budovy na nám. 5.května, provedeny výkopy základů nové školy
1975-78- provizorium v Havlíčkově ulici
1978- dokončena nová budova – Jungmannova 1020
2002- škola získává budovu zvláštní školy – Jungmannova 143, učí se v přízemí
2006- po zrušení speciálních tříd má ZUŠ celou budovu