Koncert ZUŠ v Husově sboru

 

Dne 26.dubna  t.r. představila Základní umělecká škola v Roztokách veřejnosti své žákyně a žáky koncertem, jemuž poskytl přístřeší Husův sbor CČSH. Akusticky příhodný i příjemný sál byl zcela naplněný posluchači, kteří nadšeně tleskali  předvedeným hudebním výkonům. Program, sestavený ředitelem školy MgA. B. Šléglem byl koncipován tak, aby již prvním vystoupením nejmladšího účastníka klavíristy Tadeáše Drdy plně zaujal. Střídání zpěvu, strunných i dechových nástrojů i kompozičního stylu, jakož i věku a vyzrálosti interpretů vyvrcholilo závěrečným vystoupením klarinetistky Markéty Gotschalkové,která s brilancí zahrála parádní 1.větu Koncertu Es dur ve své době evropsky proslulého dvorního komponisty Františka Kramáře. Absolventky školy, zpěvačka Hana Voltrová i flétnistka Eliška Budínská zasluhují za svá výborná vystoupení zvláštní zmínku.Všichni účinkující prokázali muzikantskou zdatnost a lásku k hudebnímu umění. Jejich zájem a píli podporují a rozvíjejí učitelé hudební školy; podnětná spolupráce s žáky byla patrná zejména při klavírním doprovodu paní učitelek Zuzany Ajmové a Iryny Sarabun. Roztocká hudební veřejnost se těší z vystoupení žáků místní základní umělecké školy. Projevuje uznání a vděčnost řediteli i všem učitelům školy za jejich hudební profesionalitu i pedagogické umění, jímž povznášejí duše svých žáků, jejichž hra nebo zpěv vnášejí do všedních dnů radost.

 

Jarmila Kučerová