Ústřední kolo soutěže ZUŠ v komorní hře s převahou dechových nástrojů

 

 

ÚSTŘEDNÍ KOLO SOUTĚŽE ZUŠ V KOMORNÍ HŘE S PŘEVAHOU DECHOVÝCH NÁSTROJŮ

 

26. a 27.4. 2019 – ZUŠ Liberec

 

V. kategorie

Duo flétna, klarinet                   

(Petra Drdová, Markéta Gotschalková )

 

3.místo

 

 

II.kategorie

Trio lesních rohů               

(Lukáš Vrtěl, Emma Veškrnová, Ondřej Mráček)

 

3.místo

 

 

 

GRATULUJEME!!!