Nové úkoly pro HN 3.-5. ročník

 

Hudební nauka   3.ročník 


1.  V sešitě na str. 44 si zopakuj a napiš béčka tak , jak jdou za sebou . Cvičení 72.
2.  Ve cvičení 73  napište stupnici F dur a B dur .
     Napište správně předznamenání , označte půltóny a hlavní stupně ve stupnicích a za stupnice doplňte T 5 . 

3.  Na straně 46 doplňte podobně cvičení 76.
     Nejdřív doplňte počet béček u stupnic a potom  správně doplňte stupnici Es dur a napište správně stupnici As dur
      a  doplňte T5 .


Hudební nauka  4. ročník 

1. Zopakujte si na straně 52 a 53 stupnice moll s béčky .
     Doplňte cvičení 72 a 73 .
     Přečtěte si správně zadání úkolů ! Nezapomeňte doplnit předznamenání a správně doplnit posuvky u zvýšených
     tónů !
     Nezapomeňte , že v některých stupnicích nemůžeme ve stupnici harmonické a melodické stupně upravit křížkem,
     ale zvýšení provedeme odrážkou !!!!! Tak si stupnici nejdříve správně přečtěte a pak ji správně upravte .
 

Hudební nauka 5. ročník

1.   Zkuste si na straně 62 doplnit otázky ve cvičení  Hudební festivaly a Zábavný testík ll .
 
2.   Na straně 63 si přečtěte kapitolu Impressionismus a k tomu životopis nejvýznamnějšího představitele tohoto
       uměleckého hudebního slohu Clauda Debussyho . Poslechni si některou z jeho skladeb.
       Třeba Potopená katedrála.