Úkoly pro HN - 3.-4.ročník

 

Úkoly pro 3. ročník


Na straně 54 si přečtěte ve cvičení 91, jak říkáme 1. a 2. obratu kvintakordu. A jak obraty označujeme.
Doplňte cv. 91 obraty kvintakordu v G dur a D dur .

Už víme, které intervaly jsou čisté a velké. Zopakujte si to. Máme to v sešitě na str. 40.
Na str. 54 udělejte cv. 92.

Na str.55 je kapitola 93 -  Tónina.  Rozumíš tomu?

A v kapitole 94  si přečtěte, co je transpozice .


Úkoly pro 4. ročník


Přečtěte si na str. 56, cv. 78 -  Hudební názvosloví - označení přednesu .
Na str. 56 máme také cv. 79 -  O strunných hudebních nástrojích . 
Přečtěte si a naučte se, které nástroje jsou strunné drnkací .
Na str. 57 se seznam ve cv. 80 s pěveckými sbory.