Úkoly pro 5.ročník

 

Úkoly pro 5. ročník

Na straně 64 si přečtěte kapitolu o hudbě ve 20. století.
Na str. 64 a 65 jsou uvedeni nejdůležitější skladatelé 20. století . 
Přečti si o nich a seznam se s jejich hudbou.
 
 
Ten, který přežil Varšavu
 
Svěcení jara
 
Symfonietta
 
Otvírání studánek