Úkoly pro PS a HN 3.-5.ročník

 

 

Přípravné studium : Děti si opakují jména not od   c1 do c2  takto      cé, dé, é, ef, gé, á, há, cé .
                                      Notová osnova má 5 linek a 4 mezery .
                                      Nota má hlavičku a někdy i nožičku .
                                      Nota s prázdnou hlavou bez nožičky je dlouhá na 4 doby
                                      Nota s prázdnou hlavou a nožičkou  je na 2 doby
                                      Nota s plnou hlavičkou a s nožičkou  je na 1 dobu

3.ročník:   Opakujte si stupnice durové s křížky .   Vypracujte  cvičení 7 a 8 na straně 6 a cvičení 13 a 15 na straně 8.
                   Přečtěte si ve cvičení 14 na straně 8, které jsou hlavní stupně ve stupnici a jak se jmenují .

4.ročník :  Opakujte si durové stupnice s křížky strana 4.
                   Přečtěte si na str.6 cvičení 5 Takt a rytmus . Které takty jsou jednoduché a které složené?
                   Na straně 7 si vytleskejte rytmická cvičení .
                   Na straně 8 a 9  si přečtěte a naučte kapitolu 8 a 9

5. ročník : Podívejte se  na dokumenty o pravěkých hudebních nástrojích
 
 
Na straně 11 si přečtěte kapitolu Hudba ve starověkých civilizacích.
Vyhledejte další oblasti , které měly ve starověku vyspělou hudební kulturu .
Poslechněte si Seikilovu píseň a prohlédněte si její písmennou notaci.