Úkoly pro HN 1. a 2.ročník

 

 

 

Úkoly pro 1.ročník hudební nauky

V pracovním sešitě na straně 13 se seznámíme s psaním nožky u noty. Směr nožky, zda nahoru nebo dolů, určuje její výška. Nota H v houslovém klíči rozdělí notovou osnovu na dvě poloviny. U této noty lze nožku psát dvěma způsoby, jak je uvedeno v pracovním sešitě na straně 13. U not směrem dolů od H píšeme nožku vpravo nahoru, u not směrem nahoru je nožka vlevo směrem dolů.

Prosím vypracovat celou stranu 13. Na straně 14 si přečtěte jména not v písničce "Voděnka studená".

 

Úkoly pro 2.ročník hudební nauky

Připomeňte si v pracovním sešitě na straně 10 označení dynamiky a vyplňte úkoly 13 a 14. Na straně 11 v písničce "Vyletěla holubička" si přečtěte noty a vytleskejte rytmus. Pod písničkou si připomeňte znaménko Repetice – opakovat. V písničce jsme se setkali se dvěma závěry, které označujeme číslicí 1. nebo 2. V hudbě se jmenují Prima volta a Sekunda volta, nebo také první a druhý závěr. Když hrajeme Repetici poprvé, hrajeme Prima voltu, kde je i repetiční znaménko. Při opakování přeskočíme Prima voltu a rovnou hrajeme Sekunda voltu.