Úkoly pro HN 3.-5.ročník

 

 

Úkoly pro 3. ročník         Na str. 7 si doplňte cvičení 11 .

                                       Místo učitele si vytleskejte několikrát písničku "Ovčáci , čtveráci" a pak se pokuste napsat její
                                       rytmus.
                                       Nezapomeňte počítat na 4 doby!

                                       Na str.7 si několikrát vytleskejte cvičení 12. Počítejte nahlas. Víte jak?
                                       Na str.9 čtěte noty ve cvičení 16 a 17.

                                       Na straně 9 je" Malé opakování" ( cvič. 18).  Jste schopni na ně správně odpovědět ?


Úkoly pro 4. ročník         Přečtěte si na straně 10 kapitolu 10 a zapamatujte si jak správně označujeme noty
                                       v jednotlivých  oktávách.
                                       Na straně 10 si také vypracujte cvičení 11. Noty s dvojitými posuvkami a noty v basovém klíči .


Úkoly pro 5. ročník         Na straně 12 si přečtěte kapitolu Středověká hudba .
                                       Období středověku trvalo 10 století !
                                       Za tu dobu se udály veliké změny společenské a politické. Rovněž technický pokrok ovlivnil 
                                       vývoj i v hudbě. Především výrobu hudebních nástrojů .
                                       Na hudbu samotnou mělo největší vliv křesťanství. Zapamatuj si, kde se hudba především 
                                       provozovala .