Úkoly pro HN 1. a 2.ročník II.

 

 


Úkoly pro 1. ročník

Žáci prvního ročníku se v pracovním sešitě na straně 16 seznámí s notou půlovou s tečkou. Tečka u noty nám notu prodlužuje o polovinu jejího trvání. Dále na straně 16 doplní 3 takty v notové osnově notami a pomlkami z ranečku tak, aby v každém taktu byly tři doby, jak nám udává označení taktu na začátku osnovy. V posledním úkolu této strany je trochu matematiky. Podívejte se na označení taktu, uvědomte si kolik dob má být v každém taktu a potom stačí počítat a doplnit taktové čáry.

Na straně 17 si v květinovém bludišti každý najděte cestičku, nezapomeňte opět počítat do tří ( pr-vní, dru-há, tře-tí) a vytleskejte rytmus. V posledním úkolu této strany je notová osnova s označením taktu na 3  doby. V některých taktech je chybný počet dob. Opravte chyby.

 

 

Úkoly pro 2. ročník

Žáci 2. ročníku se v pracovním sešitě na straně 11 seznámí s označením pěveckých hlasů. Máme zde dva hlasy ženské a dva hlasy mužské. V levém sloupečku (soprán, alt, tenor, bas) od nejvyššího hlasu po nejhlubší. Připojte tyto hlasy k odpovídajícím hlasům pravého sloupce. Na straně 12 si přečtěte horní odstavec. Dále máme dole na straně 12 přehled stupnic, jak následují po sobě. Při pročítání si všimněme, že stupnice postupně přibírají křížky v pořadí, které známe (Fis, Cis, Gis, Dis, Ais, Eis, His). Uprostřed strany si procvičte zápis prvních čtyř křížků podle vzoru.