Úkoly pro HN 1. a 2.ročník III.

 

 

 

1. ročník

 

Na straně 18 si přečtěte jména not v písničce. Dále na straně 19 vyluštěte křížovku. Dole máte dva řádky s označením taktu dvoučtvrťový a tříčtvrťový. Zde budete postupně zapisovat písmena podle toho, na kolik dob jednotlivé písmeno je. Určuje nám to obdélník (takt),  pod každým písmenem. Začněte od prvního řádku zleva doprava, jako když čtete. První písmeno Ž je na dvě doby. Zapište jej na příslušný řádek, škrtněte si jej u obdélníku a tak postupujte dále. Tajenka má dvě slova.

Na straně 20 se seznámíte s notami z malé oktávy. Již umíte číst noty C1 – H1 v jednočárkované oktávě, C2 – G2 v oktávě dvojčárkované. Kdybychom postupovali dále směrem nahoru, následují oktávy tříčárkovaná, čtyřčárkovaná a pětičárkovaná. Noty v těchto oktávách správně označujeme velkým písmenem s malým číslem vpravo nahoře. Nenechte se zmást špatným označením (malá písmena oktáv) v tomto pracovním sešitě. Když budete číst noty od C1 směrem dolů v houslovém klíči, jsou to noty malé oktávy. Označujeme je malým písmenem bez čísla. Seznamte se s notami h, a, g malé oktávy na levé polovině strany. Na pravé části strany vypracujte první úkol. Spojte čarou noty se správným pojmenováním.

.

 


2. ročník

 

Na straně 14 vypracujte úkol 19. Zapište do notové osnovy stupnici G dur. Na začátek doplňte předznamenání (připomeňte si - strana 12 dole, kolik má G dur křížků a jak máte předznamenání zapsat). Stupnici zapište celými notami dále od sebe. Stupnice G dur začíná a končí notou G. Připomeňte si také stavbu durové stupnice. Durová stupnice se skládá  z celých tónů a půltónů. Půltóny máme mezi 3. – 4. a 7. – 8. tónem. Pak vyznačte půltóny tak, že spojíte stříškou 3.- 4.  a 7.- 8. tón ve stupnici. Na konci osnovy napište akord G dur (akord je souzvuk tří a více tónů). Připomínám, že akord zapisujeme notami nad sebou, ne vedle sebe. Stejně jako ve stupnici zapisujeme akord od tónu G.

V úkolu 20 si připomeňte pojem „tónina“. Poté v písničce „Voděnka studená“ napište pod noty jejich jména. Pozor na předznamenání Fis!  V úkolu 21 si připomeňte basový klíč (F klíč). Noty v basovém klíči klesají od C1 dolů (C1 v basovém klíči leží na první pomocné lince nad osnovou, aby dále noty klesaly do notové osnovy h, a, g, f, e, ….).

Na Straně 16 v úkolu 24 je stupnice D dur. Na začátek doplň do věty údaje o stupnici (i zde můžete nahlédnout na stranu 12). V notové osnově je 5 chyb. Najděte je a opravte! Na závěr dopište,  které tóny tvoří akord D dur. Úkol 25 je písnička “Vyletěla holubička ze skály“, v které máme čtyři noty špatně pojmenovány. Najděte a opravte jejich pojmenování.