Úkoly z HN - 3.ročník

 

 

 

 

Blíží se 1. čtvrtletí a kdybychom se mohli ve škole scházet, napsali bychom si malý testík 1.

Takto musím spoléhat na to, že si opakujete stupnice durové s křížky a tónické kvintakordy a jejich obraty. Pokud si to již nepamatujete, připomeňte si durové stupnice a obraty T5 na stranách 6 a 10.

Vynechali jsme stupnice mollové, protože ty potřebujeme probrat s výkladem .


Ale můžete si sami přečíst na straně 26 kapitolu o Bedřichu Smetanovi.

Aby vás dějiny hudby /a dějepis vůbec / bavily, je dobré si některé historické osobnosti představit

v jejich dětském věku.


I Bedřich Smetana, veliký český hudební skladatel, který se narodil téměř před dvěma sty lety, byl nejdřív také malým chlapcem. Také někdy zlobil. Zakázaná hra s kluky se mu jednou nevyplatila. Dali střelný prach do lahve a zkusili to zapálit Vše rychle vybuchlo a střepina lahve zasáhla

i malého Bedřicha. Poranila mu tvář. Ránu si omyl v potoce, tak se mu do ní dostala infekce a on na to málem umřel. Měl pak na tváři velkou jizvu, kterou si v dospělosti nechal zarůst plnovousem.

Také se moc dobře neučil. Zvlášť, když nastoupil na gymnázium. Tam mu to tedy opravdu moc nešlo. Dokonce i propadal. Ale proč? B .Smetana žil v 19. století. V tomto století bylo Česko součástí Rakousko-Uherska. Hlavním úředním i studijním jazykem byla němčina. On německy moc neuměl. Představte si sebe, kdybyste nastoupili do školy, ve které se vše vyučuje jen v jazyce, který neovládáte. Nakonec ale přeci jen vystudoval. Přestoupil na gymnázium do Plzně, kde byl jeho strýček profesorem a pod jeho dohledem Smetana úspěšně odmaturoval .

V čem byl Bedřich ale opravdu hodně dobrý, byla hudba. Od dětství hrál na housle a na klavír.

A moc ho to těšilo. Také začal komponovat. V mládí začal psát hlavně taneční skladby, protože také rád a dobře tančil. V polovině 19.století, tedy v době mládí B. Smetany byly nejmodernějšími tanci polka a také valčík .

Po maturitě se Smetana dál vzdělával v Praze ve hře na klavír a studoval také skladbu. Také si

v Praze otevřel Hudební ústav. Něco jako dnešní ZUŠ. Bylo to na Staroměstském náměstí.

Dlouho se nemohl jako hudební skladatel prosadit. Pořádal hlavně klavírní koncerty. Po jednom takovém koncertě byl pozván do Švédska, kde pak působil několik let jako dirigent. Ale to již máte ve vašem pracovním sešitě.

Máte tam také uvedena jeho nejznámější díla.

Z toho jako první jsou uvedeny jeho opery a cyklus symfonických básní „Má vlast“.

Na opery máme takovou říkanku . Bra ,Pro ,Da, Li, Dvě, Hu ,Ta, Če . Celé toto ,,zaklínadlo“ se skládá z prvních slabik názvů jeho oper .

Podobně se naučte říkat Vy, Vl, Šá, Z, Tá, Bl. Tak si zase zapamatujete všechny části „Mé vlasti“ .

Napište si slabiky pod sebe a k nim přiřaďte názvy oper a všech symfonických básní.


Jste schopni vyložit si slovo vlast?

Víte co je opera?

Víte co je symfonická báseň?

Víte co je cyklus?

Tak se zkuste zamyslet nebo si některá označení vyhledat .

Příště si na to odpovíme a napíši vám ještě nějaké zajímavost ze života Bedřicha Smetany.


Budu moc ráda, když si jméno tohoto velikého hudebního skladatele zapamatujete a budete vědět, že položil základy naší hudby národní a je to skladatel nejen český, ale i světový.