Úkoly z HN - 5.ročník

 

Minulý týden jsme probírali kapitolu Středověká hudba.

Vypracovali jste si otázky na straně 12?


1.správná odpověď je Quido ( čti Kvído ) z Areza ( čti z Areca )

Ten vynalezl čtyřlinkovou notovou osnovu.


2.správná odpověď je ano. Hudba ve středověku byla pouze jednohlasá.


3.správná odpověď je Hospodine, pomiluj ny .

Pozor! To je nejstarší ČESKÁ hudební památka z 10. století. Pokud vám to přijde nesrozumitelné, znamená to v dnešní řeči : Bože, ochraňuj nás .

Zdůrazňuji, nejstarší česká, protože nejstarší SVĚTOVÁ hudební památka je Seikilova píseň o které jsme četli v kapitole o hudbě starověké.


Tento týden se seznámíme s hudbou 15. a 16. století, kterou nazýváme hudba renesanční .

Přečtěte si celou kapitolu na straně 13.

Je rozdělena na hudbu instrumentální, tedy hranou na hudební nástroje a na hudbu vokální, tu která se zpívala.

V odstavci o instrumentální hudbě v době renesance se dovíte, že vznikly a zdokonalily se mnohé hudební nástroje. Podtrhněte si v sešitě, které to byly.


V kapitole Hudba vokální se dovíte, co to je polyfonie. Toto slovo a jeho význam si zapamatujte!


Máte zde také obrázek nejvýznamnějšího hudebního skladatele této doby. Prohlédněte si jej, než ho pomalujete! Uvidíte, alespoň částečně, jak se lidé v té době oblékali. A také si o něm přečtěte

a poslechněte si ukázku z jeho díla. Jeho jméno se správně čte Džovany Pijerlujdži da Palestrina .

Ale bude stačit, když si zapamatujete Palestrina. Poslechněte si ukázku z jeho mše .


Za úkol máte vyhledat hudebního skladatele české renesanční hudby. Tak se o to pokuste. Příští týden si zkontrolujete, zda jste to vyhledali správně.