Úkoly pro HN 1. a 2.ročník V

 

 

    Úkoly pro 1.ročník


Na straně 24 se seznámíme s durovou stupnicí. První durovou stupnici všichni znáte. Je to zároveň hudební abeceda (C,D,E,F,G,A,H,C). Vlevo nahoře máte definici, co je to stupnice, kterou se musíte naučit (stupnice je řada osmi tónů jdoucích za sebou). Vpravo nahoře je notová osnova, kde chybějí noty nebo jména not. Zde doplňte stupnici C dur, která musí začínat a končit tónem C. Pod osnovou máte schody, které znázorňují, jak melodie stupnice stoupá nahoru. Na schody zapište opět stupnici písmeny od C do C. Poté doplňte vlevo dole, který tón je ve stupnici C dur první…..

Na straně 36 máte první posuvku – Křížek. Vlevo máte opět definici: „Křížek je posuvka, která zvyšuje tón o půl tónu nahoru.“ Opět musíte znát! Z této definice vyplývá,že křížek nám zvyšuje notu o půl tónu nahoru a jméno přibírá koncovku –is (C na Cis, G na Gis, D na Dis). Pro představu otevřete obal sešitu, kde je namalována klávesnice. Bílé klávesy (stupnice C dur C, D, E, F, G, A, H, C) a černé vloženy mezi bílé (střídavě 2, 3, 2, 3). Černé klávesy mají dvě jména. Nás budou zajímat jen horní pojmenování (Cis, Dis, Fis, Gis, Ais). A teď si prstem ukažte notu C a Cis, D a Dis, G a Gis. Vraťte se na stranu 36 a naučte se říkadlo s křížky. Pozor, nejdůležitější je první řádek Fis, Cis, Gis, Dis, Ais, Eis, His. To je správné a neměnné pořadí křížků. Znalost křížků je důležitá pro všechny hudebníky na světě. Budeš patřit mezi ně i Ty?    Úkoly pro 2.ročník


Na straně 22 v pracovním sešitě vypracujte úkol 36. Zapište stupnici a akord, podobně jste vypracovali již stupnice G dur, D dur a A dur. Postupujte podle zadání. Úkol 37 je opakováním. Máte dva sloupečky. V jednom je popis a ve druhém slovní označení. Čarou máte propojit, co patří k sobě. V úkole 38 dopište jméno not v tříčtvrťové oktávě (pozor, používejte velká písmena). Na straně 23 si přečtěte o pozounu a k textu tužkou připište ještě alespoň jeden dechový žesťový nástroj. V úkolu 40 napište pod noty jména not. Dejte pozor na předznamenání. Jste v tónině E dur a ta má čtyři křížky stejně jako stupnice E dur, kterou jste zapisovali na vedlejší straně.