Úkoly pro žáky Přípravného studia

 

 

 

Dobrý den děti !

 

Předminulý týden jste se učily psát noty s prázdnou hlavičkou .

Minulý týden jsme si procvičovali noty s pomocí ruky. Šlo vám to? Ještě jste notičky nezapomněly? Tak to je dobře.

 

Dnes se zaměříme na délku not .

Už víte, že nota s prázdnou hlavou bez nožičky je na 4 doby. Ale nevíte, že jí také říkáme nota celá.

Na 1. pracovním listě o ní máte básničku. S pomocí maminky nebo tatínka se ji můžete naučit.

Na 2. pracovním listě máte napsáno, jak správně počítáme.

Abyste si délku celé noty, která je na 4 doby správně představily, vyzkoušíme si jednoduchý cvik .

Je to jako v tělocviku. Nota celá leží na čtyři doby. Tak si také lehněte na záda a počítejte pr-vá , dru – há ,tře – tí , čtvr – tá a rychle se otočte na bříško a zase pr – vá , dru – há , tře – tí , čtvr – tá . Střídáme pohyb v leže na zádech a na břiše vždy na 4 doby. Hrajeme si tedy na notu celou, podle které se hrají dlouhé tóny, které zní, dokud nenapočítám do čtyř.

 

Na 2. pracovním listě si ještě zkuste napsat notu celou na linku a do mezery.