Úkoly z HN - 3.ročník

 

 

 3.ročník

 

 

Minulý týden jste se seznámili s jedním z našich velkých hudebních skladatelů - Bedřichem Smetanou.

Doufám, že jste uměli odpovědět na otázku co to je pro každého člověka vlast. Ano. Pro nás, stejně jako pro Bedřicha Smetanu, to je naše země. Tedy Česká země.

Naše vlastní země, kde člověk vyrůstá a naučil se mluvit vlastní mateřskou řečí. Proto je to vlast.


Co je symfonická báseň?

Je to rozsáhlá skladba pro velký symfonický orchestr, která má dopředu napsaný příběh.

Tento příběh je skladatelem vyjádřen hudebně, ne slovy.

 

Co je to cyklus?

Slovo cyklus pochází z řeckého a latinského slova kruh. Tedy je to něco uzavřeného v jedné skupině. Říkáme třeba cyklus ročních dob. To je určitá skupina, která k sobě patří a dokonce se stále opakuje.

Několikadílná skladba Bedřicha Smetany Má vlast je skupina skladeb, která má také něco společného. Všechny její části se týkají naší vlasti, naší země. Umíte je vyjmenovat?

 

Co je to opera?

Je to vlastně divadelní hra, divadelní příběh, ve kterém se nemluví, ale vše se zpívá. Zpívají sólisté a také sbor, někdy v opeře tančí i balet. Vše doprovází orchestr, který řídí dirigent. Dirigentem byl i Bedřich Smetana. Napsal mnoho oper, které také sám dirigoval. Víte, které to jsou?

Minulý týden jsme se také dověděli, že B.Smetana působil několik let ve Švédsku. Zde uviděl poprvé v životě moře. Moře ho inspirovalo k napsání krásné a náročné skladby pro klavír, která má název Na břehu mořském. Poslechněte si ji a prohlédněte si její zápis. Co v této skladbě slyšíte?

 

 

https://www.youtube.com/…=25