Úkoly z HN - 4.ročník

 

 

 

4. ročník

 


Na straně 22 si přečtěte kapitolu 32 Johan Sebastian Bach.

Do sešitu si nad jeho jméno napište slovo BAROKO.

J.S.Bach  byl velký německý hudební skladatel. Žil na přelomu 17. a 18 . století.

Dnes toto období nazýváme vrcholné baroko .

V sešitě se o Bachovi dovíte, že mu rodiče zemřeli, když mu bylo 10 let. Byl tedy mladší, než mnozí z vás. Nejdříve se o něj staral starší bratr, ale od 15 let se už musel o sebe postarat sám.

Aby se v té době hudebníci uživili, museli vstoupit do služeb nějakého šlechtice, který měl svoji kapelu. V jedné takové kapele, jako houslista, působil od 18 let i Bach. Postavení hudebníka bylo však v té době podobné, jako každého jiného sloužícího.

Není nutné, abyste věděli, kde všude Bach působil, ale přečtěte si o tom. Nejdůležitějším obdobím pro něj bylo jeho poslední zaměstnání v Lipsku. To je na straně 23 nahoře. Tam se také dočtete, jaké zaměstnání v Lipsku zastával.

Přečtěte si i o jeho díle. Příští týden si některé výrazy blíže vysvětlíme.

 

Bach napsal mnoho skladeb pro varhany. Jednou takovou skladbou je Toccata a fuga d moll.

Poslechněte si ji. A podívejte se na varhany ve velikém chrámu a jak varhaník na ně hraje . Co všechno musí zvládnout.

 

 

https://www.youtube.com/…1MI