Úkoly pro žáky Přípravného studia

 

 

Přípravné studium

 

 

 

Minule jsme se seznámili s tím, že notičce s prázdnou hlavou, která je dlouhá na 4 doby, říkáme nota celá. Také jste se mohli naučit o notě celé básničku a i si podle ní zacvičit.

Dnes nás čeká zase něco nového.

Myslím, že si ještě pamatujete, že nota, která má prázdnou hlavičku a má také nožičku je dlouhá na dvě doby. Je tedy o polovinu kratší a proto jí říkáme nota půlová.

Vím, že si možná ještě neumíte představit co je polovina, půlka. Ale určitě už se umíte spravedlivě rozdělit třeba o 4 bonbóny s kamarádem, bráškou nebo sestřičkou. Tedy 4 bonbóny jsou jako 4 doby a když je rozdělíte spravedlivě na 2 a 2, rozdělili jste je na dvě poloviny. A podobně můžeme rozdělit i ty 4 doby na dvě poloviny. Protože už určitě víte,

že 2 + 2 = 4. Tak si můžeme dobře představit, že nota půlová je na na 2 doby a je tedy kratší než nota celá, která je na 4 doby .

A teď budete zase cvičit a k tomu si budete počítat. Budeme počítat do čtyř.

Tentokrát si sedneme na židli. Sedíme a jsme jako nota půlová. Tak počítáme pr vá - dru há. A hned se postavíme a jsme jako 2. nota půlová a počítáme tře tí – čtvr tá.

Na čtyři doby se vystřídají 2 noty dvoudobé, ty které mají prázdnou hlavičku a nožičku a kterým budeme nově říkat noty půlové.

Na pracovních listech máte o půlové notě zase básničku a můžete si ji vyzkoušet napsat na linku a do mezery.