Úkoly pro žáky Přípravného studia

 

 

 

 Přípravné studium

 

 

Minulý týden jsme se seznámili s notou na jednu dobu, které říkáme čtvrťová. Je to nota, která má plnou hlavičku a nožičku. Ještě si pamatujete, jak jsme počítali a při tom pochodovali?

Dnes se naučíme notu s plnou hlavičkou psát.

Nejdříve si zkusíme dělat jenom plné hlavičky. To se zkouší tak, že děláme nejdříve z většího oválku menší a menší, až vznikne hezké, plné vajíčko. Plnou hlavičku nepíšeme jako prázdnou, kterou pak vybarvíme, ale uděláme ji jako jeden veliký puntík.

 

Podle 1.obrázku si to nejdříve zkuste.

K tomu si můžete říkat takovou malou říkanku.

 

Motám, motám, klubíčko,

poveď se mi notičko.

 

 

Až vám to hezky půjde, zkuste hlavičky psát do počítadla na 2. obrázku.

 


 

A nakonec zkoušíme psát noty do mezery a na linku k nožičce, podle obrázku 3.

To bude těžší, protože musíte hlavičku k nožičce noty napsat tak, aby nota nevypadala jako třešnička se stopkou. Nožku má nota z boku. Nejdříve si prohlédněte jak je to správně.

 

 

Příští týden už se s některými z vás uvidím ve škole, ale protože mohu mít zatím ve třídě jen 9 dětí, musím vaše skupiny rozdělit. To vyřešíme tak, že zatelefonuji vaší mamince nebo tatínkovi a domluvíme se.