Úkoly z HN - 3.ročník

 

  

3.ročník

 

Milí žáci.

 

S některými jsem se alespoň 1x před Vánocemi viděla, ale mnozí jste dělené hodiny nenavštívili. To je škoda. Těm, kteří přišli, jsem vysvětlila stupnice mollové. Ostatní se to musí sami naučit. Je to na straně 16 a procvičovat to můžete na straně 16, 18, a 20.

 

K tomu se ještě podíváme na dílo Antonína Dvořáka. Máte to na straně 28.

 

O Dvořákově životě jsme se již učili. I o jeho složitých skladatelských začátcích.

Podobně jako Bedřich Smetana i Antonín Dvořák komponoval opery. První Dvořákovy opery se již v divadle nehrají. Ale pamatujte si ty, které se hrají stále.

To jsou opery Jakobín, Čert a Káča, Rusalka.

 

Také složil 9 symfonií. 1. a 9. symfonie mají název.

1. symfonie se jmenuje Zlonické zvony

9. symfonie, kterou komponoval při svém pobytu v Americe, se jmenuje Novosvětská,

nebo také Z nového světa.

 

Dílo Antonína Dvořáka je velmi rozsáhlé. Bude dobře, když si ještě zapamatujete Slovanské tance. Ty nejdříve komponoval pro klavír, ale později je upravil pro orchestr. Slovanských tanců jsou dvě řady po osmi tancích

.

Pro klavír napsal Lístky do památníku.

Z písní jsou známé Moravské dvojzpěvy.