Úkoly z HN pro 1.a 2.ročník X

 

 

 

Na začátku Nového roku všem přeji zdraví a hodně sil k zvládnutí všeho, co vás čeká. Když něčemu nerozumíte, zkuste být trpěliví, při dalším setkání ráda vše znovu vysvětlím.

 

1. ročník

 

Již znáte první posuvku a tou je Křížek. Křížek je posuvka, která zvyšuje tón o půl tónu nahoru. Ke jménu noty přidáme koncovku -is (nota F se po zvýšení jmenuje Fis, C - Cis....). U tónů A a E napíšeme Ais, Eis čteme Ajs, Ejs. Správné pořadí křížků (Fis, Cis, Gis, Dis, Ais, Eis, His) již znáte.

 

Křížek není jediná posuvka, kterou máme. Tón můžeme i snížit o půl tónu dolů. K tomu používáme posuvku Béčko. Na straně 42 v pracovním sešitě dopište předepsaný zápis Béčka. Dále se naučte definici co je Béčko (Béčko je posuvka, která snižuje tón o půl tónu dolů). K jménu tónu tentokráte přidáme koncovku -es ( Hes, Es, As, Des, Ges, Ces, Fes). Toto správné a neměnné pořadí křížků musíte opět znát.

 

 

2. ročník

 

V pracovním sešitě strana 28 úkol 46 máte muzikantskou křížovku. Příklady vypočítáte tak, že v každém písmenu je skryté číslo. Tato čísla podle písmene skrývají počet předznamenání durových stupnic. Například C dur - 0 křížků, G dur 1 křížek a podle toho C + G je skryté 0+1 = 1. Počet předznamenání strana 12.

 

V úkolu 47 si zopakujte hudební pojmy. Doplňte odpovědi s použitím prvního předepsaného písmene. Malá nápověda. Žesťové dechové nástroje jsou dechové nástroje kovové (například Lesní roh). Klavír ladí pan ladič a dvojhlasý zpěv na K je, když dva zpěváci zpívají stejnou melodii, ale nastupují po sobě ( například Červená se line záře).