Úkoly pro žáky Přípravného studia

 

 

Vážení rodiče, s některými dětmi jsem se před Vánocemi alespoň jednou viděla a tak máte u sebe NOTOVNÍČEK. Pro ty, kteří sešit nemají, budu nadále posílat úkoly ofotografované a musíte je dítěti vytisknout. Nyní není možnost, abych Vám sešit předala.

Prosím, opakujte s dětmi noty, a pokud si s něčím nevíte rady, můžete mi zavolat.

 

Dnes se seznámíme s tím, co je takt.

 

Vy už jste jistě slyšely, že skupinu hráčů diriguje dirigent. Tedy ukazuje rytmus, aby hráli všichni pěkně pravidelně. Ukazuje jim takovou krátkou tyčkou, které se říká taktovka. Taktovka tedy určuje rytmus skladby. Ve skladbě noty zapisujeme do taktů a podle toho se té dirigentské tyčce říká.

Takty oddělujeme taktovou čárou. To máte znázorněno na straně 23.

 

Počet dob v taktu nám určí označení na začátku notového zápisu vedle houslového klíče.

 

Dnes se seznámíme s taktem čtyřčtvrťovým. Je to takové náročné slovo a tak si ho několikrát řekněte. Čtyřčtvrťový, čtyřčtvrťový, čtyřčtvrťový. V tom slově slyšíte, že se skládá ze slov čtyř a čtvrťový. Vy už víte, že notě na jednu dobu říkáme čtvrťová a to čtyř znamená, že se ten takt může skládat ze čtyř not čtvrťových. Tedy ze čtyř not na jednu dobu. Ale důležité je hlavně to, že v jednom čtyřčtvrťovém taktu mohou být jen čtyři doby. V taktu tak může být i několik různě dlouhých not, ale dohromady musí být v taktu jen 4 doby. Můžeme tedy různě dlouhé noty v taktu střídat. Tak, jako je to na straně 24.

Zkuste na straně 25 doplnit noty do čtyřčtvrťových taktů tak, aby celkový počet dob v jednotlivých taktech byl 4.