Úkoly z HN - 3.ročník

 

 3. ročník

 


Minule jsme se zabývali stupnicemi moll s křížky na straně 16, 19 a 20.

Tento týden v tom budeme pokračovat na straně 22.

Doplňte cvičení 47 a pod písmenem Z zapamatujte si, si přečtěte a naučte, jak označujeme stupnice dur a moll a jaký je v tom rozdíl.

 

Doplňte na straně 22 cvičení 48.

Nezapomeňte nejdříve napsat předznamenání stupnice fis moll a pak správně upravit stupnici harmonickou a melodickou. Pokud si to nepamatujete, najdete to na straně 14. Nevyznačujte půltóny! V mollových stupnicích jsou jinde než v durových! Nezapomeňte napsat za stupnici T5. Do akordu zapište i posuvky, které tam patří.

 

Na straně 22 si pak ještě vytleskejte rytmické cvičení 49.

POZOR! Cvičení je ve 3/8 taktu. To znamená, že jedna osminová nota je na 1 dobu! Počítáme tedy prvá, druhá, třetí. Cvičení začíná neúplným taktem, tedy předtaktím. Nejdříve si počítejte pomalu a nahlas prvá, druhá, třetí a na třetí dobu začněte tleskat rytmus. V posledním taktu jsou jen 2 doby! Jsou to ty, které chybí v neúplném taktu na začátku cvičení.