Úkoly pro HN 1. a 2.ročník XI

 

1. ročník

 Dnes se seznámíme s poslední posuvkou, kterou je Odrážka.

Odrážka - je posuvka, která ruší platnost křížku nebo béčka. V pracovním sešitě strana 50 dopište předepsaný zápis odrážky a zapamatujte si definici co je odrážka.

Posuvky - jsou znaménka, která posouvají tón o půl tónu nahoru nebo dolů.

Posuvky máme tři: Křížek - zvyšuje tón o půl tónu dolů

Béčko - snižuje tón o půl tónu dolů

Odrážka - ruší platnost křížku nebo béčka

Každá posuvka napsaná před notou, platí pro všechny noty téhož jména až do konce taktu.

V pracovním sešitě strana 50 dole tužkou napiš jména not. Pozor na pravidla posuvek.

 

 2. ročník

 Dnes si nejdříve společně opravíme stranu 28 v pracovním sešitu a to úkol 46.

 


první příklad:     D(2 jako D dur 2 křížky) + E(4) - A(3) = 3

druhý příklad:    E(4) - G(1) - D(2) = 1

třetí příklad:      G(1) + E(4) + A(3) =8

čtvrtý příklad:    C(0) + G(1) + D(2) + A(3) + E(4) = 10

pátý příklad:      zkontrolujte sami


Úkol 47 a jeho správné odpovědi

 

 

Řada osmi tónů se nazývá                                 Stupnice

Vázaně se jinak řekne                                         Legato

Nejmenší dechový žesťový nástroj                      Trubka

Posuvka, která snižuje o půl tónu                        Béčko

Bubeník hraje na                                                 Buben

Kdo ladí klavír                                                      Ladič

Drnkací nástroj větší než kytara                           Harfa

Trojzvuk se jinak řekne                                        Akord

Příčná a zobcová                                                Flétna