Úkoly pro žáky Přípravného studia

 

 

 

Tento týden se děti naučí říkat stupnici od c1 do c2 pozpátku. Máme na to dvě říkanky.

Na straně 26 si děti přečtou stupnici podle velkých písmen dole. Pokud už to zvládnou! Pak vpisují tiskacími písmeny písmena do vagonků a opakují si při tom stupnici nahoru (vzestupně).

Cé, Dé, É, eF, Gé, Á, Há, Cé.

Na straně 27 je stejný postup, ale obráceně (sestupně).

Cé, Há, Á, Gé, eF, É, Dé, Cé

Pozor! Nejčastěji děti chybují ve směru dolů ! Cé, Há, Á, Gé !

Mám na to pomůcku. Sestupnou stupnici rozdělíme na 2 díly a rytmizovaně říkáme: cé, há, á, gééé, - ef, é, dé, cé ! Slabiku ef vždy trochu zdůrazníme, jako když štěkne malý pejsek.