Základní informace o ZUŠ Roztoky

Škola je vedena ve školském rejstříku jako Základní umělecká škola Roztoky, okres Praha-západ, příspěvková organizace. Místa poskytovaného vzdělání jsou Jungmannova […]

Základní informace o ZUŠ Roztoky

Škola je vedena ve školském rejstříku jako Základní umělecká škola Roztoky, okres Praha-západ, příspěvková organizace. Místa poskytovaného vzdělání jsou Jungmannova 143, 252 63 Roztoky a Jungmannova 1020, 252 63 Roztoky. Od 1.1.2003 je škola příspěvkovou organizací s právní subjektivitou a jejím zřizovatelem je město Roztoky. ZUŠ Roztoky má 25 zaměstnanců, z toho 22 pedagogických pracovníků. Současná maximální kapacita školy je 280 žáků. 

Zvýšený počet žáků vedl k nutnosti rozšířit prostory k vyučování. Během několika let jsme vybudovali v půdních prostorách hlavní budovy školy nahrávací studio s režií a další třídu, sloužící také jako koncertní sál (Malý koncertní sál za komínem). Tím se nám otevřely další možnosti ke zkvalitnění výuky.

Na ZUŠ se vyučují tři obory, hudební, taneční a literárně – dramatický.

Na škole působí komorní orchestr, který za dobu působnosti prodělal veliký rozvoj jak v kvalitě, ale také v množství svých členů a má za sebou řadu úspěšných veřejných vystoupení. Svou činnost vyvíjí také řada komorních uskupení (akordeony, klarinety, kytary, smyčcové a žesťové nástroje, dětský pěvecký sbor). Svébytným ansámblem se stala Taneční skupina ZUŠ. Literárně – dramatické oddělení se prezentuje formou dětských představení a spolupodílí se jednotlivými výkony na veřejných vystoupeních ZUŠ.

Škola vlastní notový a hudební archiv, který je průběžně doplňován. Žáci si mohou půjčit hudební nástroje, které podle vývoje zájmu o jednotlivé obory rovněž doplňujeme a renovujeme.

Na uměleckém chodu ZUŠ Roztoky se aktivně podílí umělecká rada (UR), která koordinuje koncertní činnost školy a rozhoduje o zařazování žáků do jednotlivých vystoupení. Svou činností tak přispívá ke kvalitnímu a kompetentnímu uměleckému chodu školy a zasazuje se tak o její pozitivní vnímání roztockou veřejností.

Každý rok pořádá ZUŠ řadu třídních, interních a veřejných koncertů. Některé z nich se uskutečňují v hlavní budově ZUŠ (STUŠka, Malý koncertní sál za komínem).  Koncertní činnost  obohacuje ZUŠ také pořádáním festivalu Roztocký podzim, absolventských koncertů, koncertům pro veřejnost aj. Tyto akce pořádáme většinou na roztockém zámku. Multižánrový festival  Roztocký babylon a výchovné koncerty pro mateřské školy se konají ve spolupráci se základní školou v nové tělocvičně.